« Sanpei Yamanaka kokeshi dolls. RARE!!! Vintage Kokeshi. | Main | Pristine Vintage Kokeshi by Chiyomatsu Kanno!! Sosaku Kokeshi. »

06/01/2020